Overview of Airworthiness Directives (AD) and Service Bulletins (SB)

AD No.:
issued 
SB No.: issued  Subject:  Eligibility 
EASA 2014-0112-E  VSO 10/23a Stabilizers – Vertical Stabilizer / Lower Rudder Hinge – Inspection všech výrobních čísel
EASA 2013-0043R1 VSO 10/22a Výměna spojovacího kování VOP VSO10-325 za kování VSO10-325/1 všech výrobních čísel
EASA 2011-0181-E VSO 10/21a Kontrola spojovacího kování VOP VSO10-325 na výskyt trhlin všech výrobních čísel
  VSO 10/19a Změna způsobu montáže křídel a zajištění spojek řízení všech výrobních čísel na přání
  VSO 10/18a Doplnění intervalů prohlídek vybavení, uvedení polohy těžiště prázdného kluzáku a změna postupů pro provádění prohlídek po 500 h. všech výrobních čísel
  VSO 10/17b Zástavba radiostanice ATR 600 všech výrobních čísel na přání
  VSO 10/16a Prodloužení životnosti na 3500 letových hodin všech výrobních čísel
  VSO 10/15b Zástavba radiostanice Microair 760 všech výrobních čísel na přání
  VSO 10/14a Standardní postup pro výměnu zadní části trupu všech výrobních čísel
  VSO 10/13a Změna lhůt periodických prohlídek všech výrobních čísel
  VSO 10/12 Nové provedení zádové opěrky všech výrobních čísel na přání
  VSO 10/11 Prodloužení životnosti na 2500 letových hodin bez časového omezení všech výrobních čísel
  VSO 10/10 Uvolňování zátek u zadního závěsu podvozku všech výrobních čísel
  VSO 10/9 Změna přístrojového vybavení a možnost montáže el. variometru všech výrobních čísel
  VSO 10/8 Prodloužení životnosti na 2000 letových hodin a 20 let všech výrobních čísel
  VSO 10/7 Změna zajištění rychlospojek řízení křidélek a brzdících klapek všech kluzáků do v.č. 150083
  VSO 10/6 Seřízení výchylek křidélek a montáž dorazu všech výrobních čísel
  VSO 10/5 Změna lhůt periodických prohlídek všech kluzáků do v.č.150137 včetně
  VSO 10/4 Lom ramena předlohy ovládání závěsů vlečného lana. všech výrobních čísel
  VSO 10/3 Trhliny dolní výztuhy stabilizátoru všech výrobních čísel
  VSO 10/2 Úprava předního závěsu vlečného lana v.č.150001 - 150033
  VSO 10/1 Změna postupů pro ovládání podvozku a brzdících klapek při přistání do terénu. všech výrobních čísel