News

We are pleased to announce that two TwinSharks will take place on AZ CUP 2020.

 

If you want to rent TwinShark click here.

Read more

Sehr geehrte Kunden,

Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) wird der Personen- und Warenverkehr in immer mehr Ländern eingeschränkt.

Angesichts der wachsenden Bedenken von Kunden und Mitarbeitern des Unternehmens halten wir es für angemessen, die folgenden Aussagen zu den Maßnahmen des Unternehmens zu machen.

Read more

Vážení zákazníci,

z důvodu šíření koronaviru (COVID-19) dochází k omezování pohybu osob i zboží ve stále více zemích.

Vzhledem k rostoucím obavám zákazníků i zaměstnanců společnosti považujeme za vhodné učinit následující prohlášení k opatřením, která společnost podniká.

Read more

UPCOMING EXHIBITIONS AND EVENTS: